Strona G³ówna GS Che³mek

GMINNA SPO£DZIELNIA "SAMOPOMOC CH£OPSKA" w Che³mku
32-660 Che³mek, ul. Krakowska 26
tel. +48 33/846-17-39, tel./fax. +48 33/846-17-39 wew. 32
e-mail:
>> gschelmek.handel@interia.pl <<
>> piekarnia@gschelmek.pl <<
www: www.gschelmek.pl

FIRMA W TRAKCIE LIKWIDACJI