Handel i produkcja ... Drukuj
środa, 21 kwietnia 2010 20:00

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chełmku posiada swoje punkty sprzedaży rozsiane po całej gminie Chełmek, zarówno w samym mieście Chełmek, jak i w okolicznych sołectwach. Poza sklepami i pawilonami handlowymi Delikatesów Centrum, Spółdzielnia także posiada własną piekarnię, której wyroby dystrybuowane są nie tylko do własnych sklepów, ale i do sklepów i marketów sąsiednich gmin, a także powiatów.

Lista sklepów:
- Sklep nr 17, stoisko mięsne, patronackie Duda - Chełmek, ul. Krakowska 24 (dawny pawilon Carrefour)
- Sklep nr 24 "Groszek", spożywczo - przemysłowy, Chełmek, ul. Fredry 26
- Sklep nr 28 "Delikatesy Centrum", spożywczo - monopolowy - Chełmek, ul. Krakowska 26 (parter - dom handlowy)
- Sklep nr 6 "Delikatesy Centrum", spożywczo - monopolowy - Bobrek, ul. Nadwiślańska 152
- Sklep nr 22 "Złoty Groszek", spożywczo - monopolowy - Bobrek, ul. Długa 23
- Sklep nr 2, spożywczo - monopolowy - Gorzów, ul. Gorzowska 8
- Piekarnia - Chełmek, ul. Przemysłowa 9